Aktuální podmínky pro ubytování

Vážení hosté, jsme rádi, že Vás po dlouhé době můžeme opět přivítat v našem areálu. Sledujte, prosím, aktuální podmínky, které platí v souvislosti s opatření v boji proti pandemii Covid-19. DěkujemeAktuálně platí:


Ubytování je možné v případě, že ubytovaný:

  1. Nemá žádné příznaky onemocnění a splňuje jednu z následujících podmínek: i) absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem iii) prošel alespoň první dávkou očkování proti onemocnění covid-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní.

  2. Doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.

  3. Podstoupí preventivní antigenní samotest při vstupu do provozovny s negativním výsledkem.


Přítomností v areálu ubytovaný potvrzuje, že splňuje jednu z výše uvedených podmínek.